Informacje dla inwestorów

W województwie świętokrzyskim funkcjonuje wiele podmiotów wspierających przedsiębiorczość w regionie. Oferują one szeroki zakres wsparcia dla biznesu– od doradztwa, szkoleń i organizacji konferencji po rozwój innowacji czy transfer technologii.  To właśnie te aspekty sprawiają, że Świętokrzyskie charakteryzuje się optymalnymi warunkami dla lokowania inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej. Potencjał inwestycyjny regionu wzmacniany jest nie tylko przez dobrze rozwiniętą sieć instytucji otoczenia biznesu ale również zaangażowaną w potrzeby ludności administrację.

 

Województwo świętokrzyskie oferuje wiele instrumentów i zachęt inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Duże podmioty angażujące się w nowe przedsięwzięcia na terenie województwa mogą liczyć na poziom wsparcia w Unii Europejskiej – do 35% kosztów kwalifikowanych nowego projektu. Ponadto, do głównych zachęt inwestycyjnych dostępnych na terenie województwa świętokrzyskiego możemy zaliczyć, m.in.

 

  • zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych
  • zwolnienia z podatku od nieruchomości
  • dotacje celowe z budżetu państwa
  • granty finansowe z funduszy UE

 

 

Gdyby poszukiwali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub nie mogli znaleźć odpowiedniej, zachęcamy do kontaktu z nami.

Poniżej znajdą Państwo linki do najważniejszych z punktu widzienia Inwestora instytucji.

 

Zobacz tereny inwestycyjne

Aktualizacja: 8.09.2020

Copyright © 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe