Informacje dla inwestorów i przedsiębiorców

W województwie świętokrzyskim funkcjonuje wiele podmiotów wspierających przedsiębiorczość w regionie. Oferują one szeroki zakres wsparcia dla biznesu– od doradztwa, szkoleń i organizacji konferencji po rozwój innowacji czy transfer technologii.  To właśnie te aspekty sprawiają, że Świętokrzyskie charakteryzuje się optymalnymi warunkami dla lokowania inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej. Potencjał inwestycyjny regionu wzmacniany jest nie tylko przez dobrze rozwiniętą sieć instytucji otoczenia biznesu ale również zaangażowaną w potrzeby ludności administrację.   Województwo świętokrzyskie oferuje wiele instrumentów i zachęt inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Duże podmioty angażujące się w nowe przedsięwzięcia na terenie województwa mogą liczyć na poziom wsparcia w Unii Europejskiej – do 35% kosztów kwalifikowanych nowego projektu. Ponadto, do głównych zachęt inwestycyjnych dostępnych na terenie województwa świętokrzyskiego możemy zaliczyć, m.in.   zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych zwolnienia z podatku od nieruchomości dotacje celowe z budżetu państwa granty finansowe z funduszy UE     Gdyby poszukiwali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub nie mogli znaleźć odpowiedniej, zachęcamy do kontaktu z nami. Poniżej znajdą Państwo linki do najważniejszych z punktu widzienia Inwestora instytucji.   Zobacz tereny inwestycyjne Aktualizacja: 29.03.2017

więcej

Projekt Promocji Gospodarczej

  Projekt Promocji Gospodarczej   Nazwa: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” Okres Realizacji: 01.04.2016 – 31.12.2020   Cel: • promocja gospodarcza regionu na rynkach zagranicznych, • wzrost rozpoznawalności regionu oraz budowanie pozytywnego wizerunku województwa pod względem gospodarczym, • wzrost potencjału eksportowego przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego, • promocja kompleksowej oferty inwestycyjnej regionu świętokrzyskiego za granicą, • stymulowanie przedsiębiorstw regionalnych do rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne, poprzez działania informacyjne, match-makingowe oraz organizację misji gospodarczych i konferencji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych,   Działania: - organizacja pro-eksportowych konferencji krajowych, - organizacja pro-inwestycyjnych spotkań informacyjnych za granicą, - organizacja branżowych spotkań match-makingowych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, - organizacja przyjazdowych misji gospodarczych i wizyt studyjnych, - organizacja wyjazdowych misji gospodarczych, - medialna kampania promocyjna, - opracowanie cyklicznych raportów branżowych ukierunkowanych na kluczowe branże regionalne - promocja województwa podczas Wystawy Światowej EXPO 2017 - opracowanie platformy internetowej B2B Całkowita wartość projektu wynosi: 10 721 088,70 zł, wartość dofinasowania projektu z UE wynosi: 9 063 886,16 zł   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020       Aktualizacja: 2.10.2017

więcej

Aktualności

więcej

Copyright © 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe