Informacje dla inwestorów i przedsiębiorców

W województwie świętokrzyskim funkcjonuje wiele podmiotów wspierających przedsiębiorczość w regionie. Oferują one szeroki zakres wsparcia dla biznesu– od doradztwa, szkoleń i organizacji konferencji po rozwój innowacji czy transfer technologii.  To właśnie te aspekty sprawiają, że Świętokrzyskie charakteryzuje się optymalnymi warunkami dla lokowania inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej. Potencjał inwestycyjny regionu wzmacniany jest nie tylko przez dobrze rozwiniętą sieć instytucji otoczenia biznesu ale również zaangażowaną w potrzeby ludności administrację.   Województwo świętokrzyskie oferuje wiele instrumentów i zachęt inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Duże podmioty angażujące się w nowe przedsięwzięcia na terenie województwa mogą liczyć na poziom wsparcia w Unii Europejskiej – do 35% kosztów kwalifikowanych nowego projektu. Ponadto, do głównych zachęt inwestycyjnych dostępnych na terenie województwa świętokrzyskiego możemy zaliczyć, m.in.   zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych zwolnienia z podatku od nieruchomości dotacje celowe z budżetu państwa granty finansowe z funduszy UE     Gdyby poszukiwali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub nie mogli znaleźć odpowiedniej, zachęcamy do kontaktu z nami. Poniżej znajdą Państwo linki do najważniejszych z punktu widzienia Inwestora instytucji.   Zobacz tereny inwestycyjne Aktualizacja: 8.09.2020

więcej

Projekt Promocji Gospodarczej

  Projekt Promocji Gospodarczej   Nazwa: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” Okres Realizacji: 01.04.2016 – 31.12.2020   Cel: • promocja gospodarcza regionu na rynkach zagranicznych, • wzrost rozpoznawalności regionu oraz budowanie pozytywnego wizerunku województwa pod względem gospodarczym, • wzrost potencjału eksportowego przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego, • promocja kompleksowej oferty inwestycyjnej regionu świętokrzyskiego za granicą, • stymulowanie przedsiębiorstw regionalnych do rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne, poprzez działania informacyjne, match-makingowe oraz organizację misji gospodarczych i konferencji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych,   Działania: - organizacja pro-eksportowych konferencji krajowych, - organizacja pro-inwestycyjnych spotkań informacyjnych za granicą, - organizacja branżowych spotkań match-makingowych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, - organizacja przyjazdowych misji gospodarczych i wizyt studyjnych, - organizacja wyjazdowych misji gospodarczych, - medialna kampania promocyjna, - opracowanie cyklicznych raportów branżowych ukierunkowanych na kluczowe branże regionalne - promocja województwa podczas Wystawy Światowej EXPO 2017 - opracowanie platformy internetowej B2B Całkowita wartość projektu wynosi: 10 721 088,70 zł, wartość dofinasowania projektu z UE wynosi: 9 063 886,16 zł   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020       Aktualizacja: 2.10.2017

więcej

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie
Świętokrzyskie jest usytuowane w południowo-wschodniej części kraju i sąsiaduje z największymi aglomeracjami miejskimi: Warszawą, Krakowem, Katowicami, Lublinem oraz Łodzią. Bogactwa naturalne ziemi świętokrzyskiej sprzyjają produkcji cementu i gipsu a wyroby świętokrzyskich zakładów przemysłu gipsowego i cementownie znane są na rynku krajowym i zagranicznym. Mieszczą się tutaj największe firmy budowlane w Polsce. Wizytówką gospodarczą województwa są Targi Kielce – drugi, co do wielkości w kraju ośrodek targowy, usytuowany na skrzyżowaniu największych dróg krajowych i międzynarodowych. Jeden z najczystszych ekologicznie obszarów w Polsce.     Atuty województwa Liczna wykwalifikowana kadra pracownicza dla potrzeb przemysłu i innych dziedzin gospodarki, rozwinięta infrastruktura gospodarcza, w tym instytucje finansowe, w Kielcach i innych większych miastach regionu, rozwinięta baza edukacyjna,duże możliwości rozwoju produkcji rolno-spożywczejbogate złoża minerałów wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanychbogate źródła leczniczych wód mineralnych rozwinięta baza leczniczo-sanatoryjna, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i kwater prywatnych sukcesywnie modernizowana sieć drogowa (droga S7 i droga krajowa 74 i 73) oraz bazy dostępnych terenów inwestycyjnych relatywnie niskie koszty pracy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie – 4261,50 zł, koszt robocizny brutto dla robotnika - od 2250 do 4000 złotych rozwijająca się baza producentów żywności ekologicznej     Sektory wysokiej szansy: Metalowy   Tradycje przemysłowe regionu. Firmy sektora: Zakłady Metalowe „MESKO” - obecne na rynku od 1924 r., Celsa Huta Ostrowiec, Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” czy MAN Bus Starachowice. Świętokrzyskie Zagłębie Odlewniczo-Kooperacyjne. Potencjalni kooperanci i poddostawcy z sektora metalowego: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec”, „Perfopol” Sp. z o.o., NSK Bearings S.A., Centrum Produkcyjne Pneumatyki „Prema” S.A., Zakłady Metalowe „Mesko” S.A., Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o., Odlewnie Polskie S.A., MAN Bus Sp. z o.o., Fabryka Kotłów “Sefako” S.A. z Sędziszowa, Delfo Polska S.A oddział Kielce, Schmidt Automotive Polska Sp. z o.o., Odlewnia „Ostrowiec“ Sp. z o.o., Kielecka Fabryka Pomp „Białogon“ S.A., SHL Production Sp. z o.o. , Fabryka Maszyn Pralniczych „Prama“ Sp. z o.o. , Zakład Urządzeń Kotłowych S.A w Stąporkowie, Zakład Wyrobów Metalowych METAL-KOP Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, BC- LDS Sp. Jawna - Zakład Produkcji Cystern i Zbiorników Ciśnieniowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakłady Mechaniczne „Bifamet” Sp. z o.o. z Jędrzejowa, „Gerda 3” Sp. z o.o., „Ulma – System” S.A., „Orizzonte” Polska Sp. z o.o., „G-Plus Partners Sp. z o.o. , „Gerda 2” Sp. z o.o., „Per-eko” Sp. z o.o., FHU „Mag-kas”, ZPHU, „Mikron Bis”,, „Star-Chem” Sp. z o.o., „Starpol II” Sp. z o.o., „Renomet” Recykling Sp. z o.o., ZPH „Prodhurt Bis”, ZUPH „Ag-Pol” , Fabryka Śrub i Elementów Złącznych „BEA-STAR” Sp. z o.o., „A-Galtech” Sp. z o.o., „Teknamotor” Sp. z o.o., „Hydroma” Sp. z o.o., „Provost” Polska Sp. z o.o., „Prefabryka” Sp. z o.o. , PPH „Logis” Sp. z o.o. , „Telesto” Sp. z o.o. , „Promet” S.A., , P.P.H.U. „Goset Duo” s.c., „Star Bud” Sp. z o.o., „Alucrom Kielce” Sp. z o.o.(oddział w Dębskiej Woli pod Kielcami). Sieć szkół technicznych o odpowiednim profilu m.in.: Politechnika Świętokrzyska (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika), średnie szkoły techniczne.   Budowlany   Największe firmy budowlane w Polsce. Najwięksi inwestorzy zagraniczni w regionie to firmy z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii, Belgii, USA. Dobrze przygotowana i wykwalifikowana kadra pracownicza. Ponad 3 000 firm budowlanych, m.in.: Dorbud S.A., Skanska S.A., Trakt Sp. z o.o., Geolbud S.A, Fakt Budownictwo Sp. z o.o., Kolporter Development S.A, Echo Investment S.A. , Master Kort Sp. z o.o. , Eiffage – Mitex S.A, Fart Sp. z o.o. , Kartel S.A, Condite S.A, Akwedukt Sp. z o.o., Chemadin Export Sp. z o.o., Hydromel Końskie Sp. z o.o., Becher spółka komandytowo-akcyjna. Duża sieć podwykonawców i dostawców materiałów wykończeniowych: „Rovese” S.A. (producent ceramiki łazienkowej), „Barlinek” S.A. (lider produkcji podłóg drewnianych w Polsce), PPH „Jezierski” (producent stolarki budowlanej), „Nordiska Ekofiber” Sp. z o.o. (producent materiałów termoizolacyjnych), „CK Bruk” S.A. (producent kostki brukowej),„Fabet” S.A. (prefabrykaty betonowe dla budownictwa), „Holzexport” Sp. z o.o. (producent parkietów), „Ceramika Końskie” Sp. z o.o. (producent płytek ceramicznych), „Stolbud” Koronea Group S.A (producent okien i drzwi), „Alpol” Sp. z o.o. (producent chemii budowlanej). Rozwinięta sieć szkół technicznych: Politechnika Świętokrzyska (kierunek: Budownictwo, Elektrotechnika), Technika Budowlane z wieloma specjalnościami, Policealne Studium Budowlane. Obecność międzynarodowych koncernów działających w sektorze: Skanska AB (Szwecja), Epstein (USA), Ferrovial (Hiszpania), Acciona (Hiszpania), Apollo-Rida Poland (USA), Bau Holding Strabag AG (Austria), BEG S.A i Eiffage Construction (Francja).   Leczniczo-uzdrowiskowo-rehabilitacyjny   Teren o szczególnych walorach przyrodniczych i klimatycznych. Tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronione stanowią 66% ogólnej powierzchni województwa. Liczne parki narodowe i krajobrazowe, duże kompleksy leśne, atrakcyjne zbiorniki wodne, dobry stan środowiska przyrodniczego. bogate zasoby wód mineralnych: 3 miejsce w Polsce pod względem zalegania wód mineralnych, głównie siarczkowo-bromkowych. Bliskość innych dużych aglomeracji miejskich: krakowskiej, katowickiej, warszawskiej, łódzkiej, łatwa dostępność regionu dla potencjalnych turystów. Liczna baza sanatoryjna o szerokim profilu leczniczym: lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitacyjne. Najbardziej znane miejscowości uzdrowiskowe to: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój. 12 sanatoriów i 4 szpitale sanatoryjne (3176 łóżek)* zlokalizowanych łącznie w Busku i Solcu-Zdroju. Środowisko naturalne sprzyjające rozwojowi sanatoriów, dobrze przeszkolona, wykwalifikowana kadra medyczna. konkurencyjne ceny oraz niskie koszty prowadzenia działalności, możliwość rozszerzenia oferty leczniczej o programy turystyki alternatywnej.

więcej

Aktualności

więcej

Copyright © 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe