Informacje dla inwestorów i przedsiębiorców

W województwie świętokrzyskim funkcjonuje wiele podmiotów wspierających przedsiębiorczość w regionie. Oferują one szeroki zakres wsparcia dla biznesu– od doradztwa, szkoleń i organizacji konferencji po rozwój innowacji czy transfer technologii.  To właśnie te aspekty sprawiają, że Świętokrzyskie charakteryzuje się optymalnymi warunkami dla lokowania inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej. Potencjał inwestycyjny regionu wzmacniany jest nie tylko przez dobrze rozwiniętą sieć instytucji otoczenia biznesu ale również zaangażowaną w potrzeby ludności administrację.   Województwo świętokrzyskie oferuje wiele instrumentów i zachęt inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Duże podmioty angażujące się w nowe przedsięwzięcia na terenie województwa mogą liczyć na poziom wsparcia w Unii Europejskiej – do 35% kosztów kwalifikowanych nowego projektu. Ponadto, do głównych zachęt inwestycyjnych dostępnych na terenie województwa świętokrzyskiego możemy zaliczyć, m.in.   zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych zwolnienia z podatku od nieruchomości dotacje celowe z budżetu państwa granty finansowe z funduszy UE     Gdyby poszukiwali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub nie mogli znaleźć odpowiedniej, zachęcamy do kontaktu z nami. Poniżej znajdą Państwo linki do najważniejszych z punktu widzienia Inwestora instytucji.   Zobacz tereny inwestycyjne Aktualizacja: 29.03.2017

więcej

Projekt Promocji Gospodarczej

  Projekt Promocji Gospodarczej   Nazwa: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” Okres Realizacji: 01.04.2016 – 31.12.2020   Cel: • promocja gospodarcza regionu na rynkach zagranicznych, • wzrost rozpoznawalności regionu oraz budowanie pozytywnego wizerunku województwa pod względem gospodarczym, • wzrost potencjału eksportowego przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego, • promocja kompleksowej oferty inwestycyjnej regionu świętokrzyskiego za granicą, • stymulowanie przedsiębiorstw regionalnych do rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne, poprzez działania informacyjne, match-makingowe oraz organizację misji gospodarczych i konferencji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych,   Działania: - organizacja pro-eksportowych konferencji krajowych, - organizacja pro-inwestycyjnych spotkań informacyjnych za granicą, - organizacja branżowych spotkań match-makingowych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, - organizacja przyjazdowych misji gospodarczych i wizyt studyjnych, - organizacja wyjazdowych misji gospodarczych, - medialna kampania promocyjna, - opracowanie cyklicznych raportów branżowych ukierunkowanych na kluczowe branże regionalne - promocja województwa podczas Wystawy Światowej EXPO 2017 - opracowanie platformy internetowej B2B Całkowita wartość projektu wynosi: 10 721 088,70 zł, wartość dofinasowania projektu z UE wynosi: 9 063 886,16 zł   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020       Aktualizacja: 2.10.2017

więcej

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie
Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski. Graniczy  z województwem mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i łódzkim.  Odległości od stolicy regionu Kielc do innych aglomeracji  kraju takich jak warszawska, krakowska, katowicka i łódzka wynoszą od 120 do 180 km.  Powierzchnia Świętokrzyskiego wynosi 11 708 km2, co stanowi 3,7% obszaru kraju  i plasuje je pod tym względem na 15 (przedostatnim) miejscu w Polsce. Region zamieszkuje 1 266,0 tys. osób, co  z kolei stanowi 3,3% ludności kraju i daje 13 miejsce. Gęstość zaludnienia  - 108 osób/km2 jest niższa od przeciętnej w kraju (122 osoby/km2), a w miastach mieszka 45,2 % ludności. Rolę administracyjnego, kulturalnego i gospodarczego centrum regionu pełnią Kielce.  Świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, przy czym istnieje wyraźny podział na  przemysłową północ i rolnicze południe. W regionie dominują tradycyjne działy przemysłu, związane z produkcją i obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców skalnych i mineralnych (gipsu, wapieni, rud żelaza, miedzi, ołowiu) koncentrujące się na obszarze dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Region należy do najczystszych ekologicznie obszarów Polski. Występują tu bardzo bogate, zróżnicowane gatunkowo i często unikatowe stanowiska fauny i flory. Stąd znaczna część województwa (66% powierzchni) objęta jest różnego rodzaju formami ochrony przyrodniczej. Jest to niewątpliwie powodem do dumy, ale bywa też przeszkodą w realizacji zamierzeń inwestycyjnych.  Bogactwo i unikalność form krajobrazu naturalnego, doskonały stan środowiska, walory historyczne  i zabytki oraz obszary wiejskie o zachowanym, harmonijnym krajobrazie kulturowym, stwarzają warunki do rozwoju turystyki. Województwo świętokrzyskie jest więc regionem o nieprzeciętnych walorach historycznych, przyrodniczych  i doskonałym położeniu geograficznym. Charakteryzuje go bogactwo i różnorodność zasobów mineralnych oraz wieloletnie tradycje przemysłowe. Wszystkie te walory budują jego wyjątkowy potencjał społeczno-gospodarczy. W województwie świętokrzyskim kapitał zagraniczny zaangażowany jest w średnio w ok. 600 spółkach handlowych, z których tylko 16 jest spółkami osobowymi, a wszystkie pozostałe stanowią spółki kapitałowe.  Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski. Graniczy z województwem mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i łódzkim. Odległości od stolicy regionu Kielc do innych aglomeracji kraju takich jak warszawska, krakowska, katowicka i łódzka wynoszą od 120 do 180 km.   Powierzchnia Świętokrzyskiego wynosi 11 708 km2, co stanowi 3,7% obszaru kraju i plasuje je pod tym względem na 15 (przedostatnim) miejscu w Polsce. Region zamieszkuje 1 268,2 tys. osób (31.12.2013), co z kolei stanowi 3,3% ludności kraju i daje 13 miejsce. Gęstość zaludnienia - 108 osób/km2 jest niższa od przeciętnej w kraju (122 osoby/km2), a w miastach mieszka 45,2 % ludności. Rolę administracyjnego, kulturalnego i gospodarczego centrum regionu pełnią Kielce.   Region Świętokrzyski zajmuje szczególne miejsce na mapie geograficznej, historycznej i gospodarczej Polski. Położenie województwa na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych kraju, w niewielkiej odległości od największych polskich aglomeracji oraz bliskości granicy ze Słowacją i Ukrainą sprawia, że jest ono bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym.Świętokrzyskie zakłady przemysłowe produkują wyroby na światowym poziomie, o czym świadczą liczne certyfikaty jakości, listy renomowanych światowych odbiorców, nagrody na międzynarodowych wystawach i targach.   Świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, przy czym istnieje wyraźny podział na przemysłową północ i rolnicze południe.W regionie dominują tradycyjne działy przemysłu, związane z produkcją i obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców skalnych i mineralnych (gipsu, wapieni, rud żelaza, miedzi, ołowiu) koncentrujące się na obszarze dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.   Siłą regionalnej gospodarki jest przemysł materiałów budowlanych, bazujący na własnych surowcach. Świętokrzyskie firmy budowlane należą do największych i najbardziej dynamicznych w kraju. Ważnym działem gospodarki jest także przemysł metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny, a także spożywczy i tekstylny. Wysoka jakość towarów i usług sprawia , że oferta firm regionu znajduje nabywców w kilkudziesięciu krajach świata. Głównymi partnerami wymiany handlowej są: Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina, Włochy i Francja. Duża atrakcyjność gospodarcza województwa połączona z dogodnym klimatem, jaki stwarzają władze lokalne znajduje swoje odzwierciedlenie w tworzonych coraz liczniej spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.   Do największych inwestorów zagranicznych w regionie należą firmy z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii, Belgii USA. Mamy im do zaoferowania oprócz bogactw naturalnych i atrakcyjnej lokalizacji, dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.   Region należy do najczystszych ekologicznie obszarów Polski. Występują tu bardzo bogate, zróżnicowane gatunkowo i często unikatowe stanowiska fauny i flory. Stąd znaczna część województwa (66% powierzchni) objęta jest różnego rodzaju formami ochrony przyrodniczej. Jest to niewątpliwie powodem do dumy, ale bywa też przeszkodą w realizacji zamierzeń inwestycyjnych.   Bogactwo i unikalność form krajobrazu naturalnego, doskonały stan środowiska, walory historyczne i zabytki oraz obszary wiejskie o zachowanym, harmonijnym krajobrazie kulturowym, stwarzają warunki do rozwoju turystyki.   Województwo świętokrzyskie jest więc regionem o nieprzeciętnych walorach historycznych, przyrodniczych i doskonałym położeniu geograficznym. Charakteryzuje go bogactwo i różnorodność zasobów mineralnych oraz wieloletnie tradycje przemysłowe. Wszystkie te walory budują jego wyjątkowy potencjał społeczno-gospodarczy.   W województwie świętokrzyskim kapitał zagraniczny zaangażowany jest w średnio w ok. 600 spółkach handlowych, z których tylko 16 jest spółkami osobowymi, a wszystkie pozostałe stanowią spółki kapitałowe.   Wizytówką gospodarczą województwa są Targi Kielce, drugi co do wielkości ośrodek targowy w Polsce, oraz jedno z największych centrów wystawienniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, usytuowany na skrzyżowaniu największych dróg krajowych i międzynarodowych. W poprzednim roku odwiedziło je aż 6 tysięcy firm oraz 217 tys. zwiedzających.   Centrum spotkań biznesowych, miejsce odwiedzane przez znakomitości z kraju i zagranicy. Od ponad 17 lat działa na polskim rynku wystawienniczym gwarantując gościom komfortowe warunki i niezapomniane wrażenia. Znajduje się tu jedyny w kraju teren pokazowy, umożliwiający prezentację dynamiczną ciężkiego sprzętu budowlanego, transportowego i wojskowego. Targi Kielce słyną z organizowanego co roku Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, trzecie największe targi militarne w Europie, po Londynie i Paryżu.   Świętokrzyskie czaruje-poleć na zdrowie   Świętokrzyskie czaruje-poleć na weekend     Aktualizacja: 29.03.2017

więcej

Aktualności

więcej

Copyright © 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe