Sektory wysokiej szansy w Województwie Świętokrzyskim powrót

Przemysł budowlany


Działająca na terenie województwa sieć podwykonawców i dostawców materiałów wykończeniowych oraz producentów materiałów budowlanych skupiona w klastrze budowlanym wytworzyła sprzyjający klimat i korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw w sektorze budowlanym. Bogate złoża surowców mineralnych, dostępność doświadczonej kadry, właściwa polityka w zakresie kształcenia profilowanego, fachowa pomoc ze strony władz lokalnych oraz możliwość przejęcia lub joint venture renomowanych firm budowlanych to atuty gwarantujące sukces przyszłym inwestorom.

 

Przemysł metalowy


Województwo świętokrzyskie z wielkimi tradycjami w zakresie przemysłu metalowego jest regionem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów. Dostępność młodej, wykwalifikowanej kadry pracowniczej, relatywnie niskie koszty pracy, dobrze przygotowane tereny pod inwestycje przemysłowe typu „greenfield” i „brownfield”, szeroka sieć kooperantów i poddostawców oraz za pisy w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, a także w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego wskazują na sektor metalowy jako sektor wysokiej szansy.

 

 

Lecznictwo uzdrowiskowo-rehabilitacyjne


Województwo świętokrzyskie to teren o szczególnych walorach przyrodniczych
i klimatycznych. Tereny prawnie chronione stanowią 66% ogólnej powierzchni województwa. Liczne parki narodowe i krajobrazowe, duże kompleksy leśne, atrakcyjne zbiorniki wodne, dobry stan środowiska przyrodniczego, bogate zasoby wód mineralnych stanowią o wyjątkowych walorach tego regionu. Bliskość innych dużych aglomeracji miejskich oraz liczna baza sanatoryjna o szerokim profilu leczniczym z dobrze przeszkoloną
 i wykwalifikowaną kadrą medyczną stanowi, łącznie z wymienionymi wyżej atutami, bardzo atrakcyjną i niedrogą ofertę dla specyficznej grupy klientów, ale również daje potencjalne możliwości inwestycji np. w zakresie turystyki alternatywnej.

 

 


Przemysł spożywczy


Sektor rolno-spożywczy w Świętokrzyskim w istotnym stopniu rozwija się dzięki bogatej tradycji rolniczej i bazie surowcowej regionu. Region odgrywa znaczącą rolę zarówno w roślinnej jak i zwierzęcej produkcji rolniczej w Polsce.

Do najistotniejszych kategorii produkcji artykułów spożywczych w Świętokrzyskim należą:

  •  Przetwórstwo mięsa oraz produkcja mięsnych wyrobów
  • Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 
  • Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.

Jednym z obszarów specjalizacji województwa świętokrzyskiego są warzywa. W 2012 roku zbiory warzyw gruntowych w regionie (277 tys. ton) były jednymi z najwyższych w kraju oraz drugimi największymi w Polsce Wschodniej (po województwie lubelskim – 538 tys. ton). Świętokrzyskie odgrywało kluczową rolę w kraju pod względem zbiorów takich produktów jak marchew, buraki, ogórki i pomidory.Świętokrzyskie ma jeszcze wyższą pozycją pod względem zbiorów warzyw pod osłonami. W 2012 roku zbiory w regionie wyniosły 104,1 tys. ton (najwięcej w Makroregionie), co stanowiło 11,9% wartości krajowej i dało województwu trzecie miejsce w Polsce.

Kolejnym obszarem specjalizacji województwa świętokrzyskiego jest uprawa owoców. Powierzchnia upraw drzew owocowych w regionie przekracza 36,9 tys. ha (12,6% wielkości w Polsce), co daje mu pod tym względem drugie miejsce w kraju (za województwem mazowieckim – 103 tys. ha). W kategorii drzew owocowych Świętokrzyskie wraz z Lubelskim są zdecydowanymi liderami w Makroregionie, odpowiadając łącznie za prawie 80% powierzchni upraw w Polsce Wschodniej.
Województwo świętokrzyskie odgrywa istotną rolę w kraju w uprawach takich drzew owocowych jak jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i czereśnie (posiadając od siedmiu do kilkunastu procent udziału ich powierzchni w Polsce).

Dodatkowo, województwo świętokrzyskie posiada także znaczące powierzchnie upraw krzewów owocowych. W 2012 roku, region zajmował czołowe pozycje w kraju pod względem powierzchni takich upraw jak truskawka (3,7 tys. ha, drugie miejsce w Polsce) czy porzeczka (2,4 tys. ha, piąte miejsce).

W jednym z kluczowych obszarów, produkcji mleka, województwo świętokrzyskie w 2012 r. plasowało się dziesiątym miejscu w kraju (313,5 mln litrów rocznie).

W województwie świętokrzyskim zanotowano również znaczny przyrost gospodarstw ekologicznych.

 

 

 

 

Aktualizacja: 29.03.2017

 

 

 

Załączniki

metal_and_machinery_industry_in_swietokrzyskie.pdf

typ: PDF | rozmiar: B | aktualizacja: 2014-06-09 | pobrano: 2024 razy

food_and_beverage_industry_in_swietokrzyskie.pdf

typ: PDF | rozmiar: B | aktualizacja: 2014-06-09 | pobrano: 3990 razy

swietokrzyskie_health_resorts.pdf

typ: PDF | rozmiar: B | aktualizacja: 2014-06-09 | pobrano: 2384 razy

Copyright © 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe